tekstsoorten

Crossover Translations vertaalt
verschillende tekstsoorten, zoals:

Juridische documenten
contracten, statuten,
algemene voorwaarden, etc.

Bedrijfscommunicatie
o.a. brochures, websites, gidsen, advertenties, relatiemagazines, speeches, persberichten, rapporten en verslagen, beleidsvoorstellen, marktonderzoek, handleidingen, veiligheidsvoorschriften,
psychologische testen;

Journalistiek & academisch
krantenartikelen, bedrijfsbladen, digitale nieuwsbrieven, onderzoeksrapporten, afstudeerscripties, trainingsmateriaal,
kookboeken, etc.

specialisaties


juridisch

geschiedenis & sociologie

duurzaame ontwikkeling
   & milieu


migratie & etnische studies